Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás

 

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky, Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území republiky. Ústredný krízový štáb prijal prísne preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Jedným z opatrení je zatvorenie škôl a školských zariadení až do odvolania.

 

Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium na našej škole,

vzhľadom na súčasnú situáciu v spoločnosti a jej nejasný vývoj, nedokážeme zatiaľ s určitosťou stanoviť termín talentových skúšok do ZUŠ v Púchove a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2020/2021. Keď sa situácia ujasní, budeme Vás na našej webovej stránke a oznamovacích miestach našej školy okamžite informovať o konkrétnych termínoch. Tešíme sa na Vás a Vaše deti.

Ďakujem za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

S úctou

Peter Stupavský

Riaditeľ ZUŠ v Púchove

 

 

Vážení rodičia a milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za doterajšiu podporu. Dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť sami rozhodnúť, komu venujete  2% (3%) zaplatenej dane z Vašich príjmov. Obraciame sa na Vás s prosbou podporiť výchovno-vzdelávací proces v Základnej umeleckej škole Púchov prostredníctvom nášho občianskeho združenia:

SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole

Poštová 809/1, 020 01 Púchov

IČO: 17319617 1338

 

Vaše 2% zo zaplatenej dane pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovy a vzdelávania v škole
 • rozvíjanie aktivít poskytovaných školou
 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 1. Do 17.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá (suma do výšky 2% zo zaplatenej dane musí byť minimálne 3 eurá).
 4. Kliknutím si stiahnite editovateľné, predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s údajmi nášho rodičovského združenia a doplňte ostatné údaje. Ak nemáte možnosť vytlačiť si uvedené tlačivo, v papierovej forme je k dispozícii u triednych učiteľov, príp. riaditeľa ZUŠ.
 5. Obe vyplnené tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) môžete odovzdať triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy, alebo doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2020.

Podávate si daňové priznanie sami

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%        z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A – VIII. oddiel priznania, typ B – XII. oddiel priznania).

Údaje, ktoré vpíšete do daňového priznania:

IČO: 173196171338
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno(názov): SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole
Sídlo – ulica, číslo, PSČ, obec: Poštová 809/1, 020 01, Púchov
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (najneskôr do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky pre poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. Časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: SRRZ -RZ pri Základnej umeleckej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Púchov, 020 01, Poštová 809/1
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1338
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre podporu našej školy prostredníctvom nášho občianskeho združenia. Vaše darované finančné prostriedky pomôžu zlepšiť vyučovacie podmienky a aktivity deťom v Základnej umeleckej škole Púchov.

S úctou

 

Ing. Mária Jurdová, predsedníčka RZ

 

 

 

Základná umelecká škola Púchov a mesto Púchov Vás srdečne pozývajú k účasti 1. ročníka bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže Púchovské parafrázy (PUPA) 2020.  Hlavnou témou súťaže je surrealizmus a Salvador Dalí. Nechajte sa inšpirovať netradičnými spojeniami výtvarných prvkov známych i menej známych autorov tohto obdobia, vytvorte vlastnú parafrázu výtvarného diela a pošlite nám svoju prácu na adresu školy.  Tešíme sa na Vašu účasť! Propozície súťaže stiahnete TU.


 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook