Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás

 

Oznámenie o opakovanej voľbe členov Rady školy v Základnej umeleckej škole, Poštová 809/1, 020 01 Púchov za skupinu zástupcov rodičov žiakov

Z dôvodu nižšej ako nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov vyhlasuje riaditeľ ZUŠ opakované voľby štyroch členov Rady školy v Základnej umeleckej škole, Poštová 809/1, 020 01 Púchov za skupinu zástupcov rodičov žiakov na  funkčné obdobie štyri roky. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 a povinnosťou dodržiavať epidemiologické pravidlá sa voľby budú konať:

1. decembra 2020 (utorok) v čase od 15,30 hod. do 17,00 hod. pred vchodom do hlavnej budovy ZUŠ, Poštová 809/1, 020 01 Púchov.

Vážení rodičia! Veríme, že sa volieb do rady školy zúčastníte.

Upozornenie: Oprávnenými voličmi pre voľbu člena rady školy sú rodičia žiakov Základnej umeleckej školy v Púchove a elokovaných pracovísk Lednické Rovne, Beluša, Záriečie vedených v databáze žiakov v deň konania volieb. Pri voľbe zástupcov rodičov žiakov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. Voliť majú právo obidvaja rodičia. Voliť sa budú štyria zástupcovia za skupinu rodičov do rady školy z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Zákonný zástupca po príchode pred budovu školy

  • podpíše sa na prezenčnú listinu
  • oboznámi sa so spôsobom voľby
  • prevezme hlasovací lístok, na ktorom bude zoznam kandidátov
  • zakrúžkuje štyroch alebo menej kandidátov
  • hlasovací lístok vloží do urny.

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovených pre túto skupinu voličov v rade školy. Po ukončení hlasovania volebná komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za skupinu zástupcov rodičov žiakov základnej umeleckej školy.

 

Oznam o upravenom režime vyučovania v Základnej umeleckej škole Púchov.

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s COVID – 19 a opatrenia vlády Slovenskej republiky, bude vyučovanie v Základnej umeleckej škole Púchov a jej elokovaných pracoviskách prebiehať od pondelka 26.10.2020 až do odvolania len DIŠTANČNOU FORMOU. Všetky osobné konzultácie sú zatiaľ zakázané. Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na skoré stretnutie opäť v našej ZUŠke.

S úctou

Peter Stupavský

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook