Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás

 

Oznámenie o  voľbách členov Rady školy v Základnej umeleckej škole, Poštová 809/1, 020 01 Púchov za skupinu zástupcov rodičov žiakov

Oznamujeme Vám, že voľby štyroch členov Rady školy v Základnej umeleckej škole, Poštová 809/1, 020 01 Púchov za skupinu zástupcov rodičov žiakov na  funkčné obdobie štyri roky sa vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 a povinnosťou dodržiavať epidemiologické pravidlá budú konať:

28. septembra 2020 t. j. v pondelok v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod.
pred vchodom do hlavnej budovy ZUŠ, Poštová 809/1, 020 01 Púchov.

Vážení rodičia!

Veríme, že sa volieb do rady školy zúčastníte v čo najväčšom počte.
Upozornenie:  Oprávnenými voličmi pre voľbu člena rady školy sú rodičia žiakov Základnej umeleckej školy v Púchove a elokovaných pracovísk Lednické Rovne, Beluša, Záriečie vedených v databáze žiakov v deň konania volieb. Pri voľbe zástupcov rodičov žiakov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. Voliť majú právo obidvaja rodičia.
Voliť sa budú štyria zástupcovia za skupinu rodičov do rady školy z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Zákonný zástupca po príchode pred budovu školy

  • podpíše sa na prezenčnú listinu
  • oboznámi sa so spôsobom voľby
  • prevezme hlasovací lístok, na ktorom bude zoznam kandidátov
  • zakrúžkuje štyroch alebo menej kandidátov
  • hlasovací lístok vloží do urny.

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovených pre túto skupinu voličov v rade školy. Po ukončení hlasovania volebná komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za skupinu zástupcov rodičov žiakov základnej umeleckej školy.

Stiahnite si Volebný poriadok do Rady školy

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook