Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka

Vítame Vás

 

Organizácia začiatku školského roka 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov

 

Otvorenie školského roka 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov, Poštová 809/1, 02001 Púchov a elokovaných pracoviskách v Beluši, Záriečí a Lednických Rovniach

 

Školský rok 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov a elokovaných pracoviskách v Záriečí a Lednických Rovniach začína 02.09.2020. Na základe aktuálnych obmedzení počtu účastníkov hromadných podujatí, v tomto školskom roku neorganizujeme spoločné slávnostné otvorenie školského roka. Každý pedagóg základnej umeleckej školy bude kontaktovať svojich novoprijatých aj starších žiakov, dohodne si rozvrh hodín a príchod žiakov na vyučovanie.

VÝNIMKA PLATÍ PRE ELOKOVANÉ PRACOVISKO V BELUŠI, KDE SA OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA USKUTOČNÍ V PIATOK 03.09.2021 O 14.00 VO VEĽKEJ SÁLE DOMU KULTÚRY V BELUŠI.

V Púchove bude zadelenie rozvrhu hudobnej náuky v hudobnom odbore vo štvrtok 02.09.2021 v učebni hudobnej náuky (malá budova) nasledovne:

Štvrtok 02.09.2021 od 13.00 – 15.15 prípravný ročník (PHV), 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Štvrtok 02.09.2021 od 15.30 ostatné ročníky

Pri vstupe do budovy školy sa návštevník musí preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ (na stiahnutie TU), povinne nosiť na tvári rúško a dezinfikovať si ruky!

Všetky zmeny týkajúce sa organizácie vyučovania a hygienických opatrení budeme aktualizovať.

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa:

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

- zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky

- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje svojho vyučujúceho a riaditeľa školy

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej umeleckej školy Púchov po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (alebo sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických a ďalších predpisov.

 

Púchov, 27. 08. 2021

Mgr. Peter Stupavský

riaditeľ školy

 

 

​​​​​​​

 

 

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook