Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránkaŠkolské aktivity → Súťaže

Súťaže

Klavírna súťaž modernej hudby Bojnice 2023.

25. 10. 2023 sa uskutočnila v Bojniciach celoslovenská súťaž žiakov klaviristov pod názvom Piano v modernom rytme. Podobne ako po minulé roky aj tento rok sa na nej zúčastnili žiaci našej ZUŠ a to pomerne v hojnom počte.

Z triedy p.uč. O. Plačkovej to bola Žofia Jurašíková, ktorú porota ocenila strieborným pásmom. Podobne v striebornom pásme boli ocenení aj žiaci z triedy p. uč. J. Olšáka a to Sára Jasenovcová a Matiáš Guzma a tiež z triedy p. uč. M. Olšákovej a to Renée Verona Pobežalová, Eliana Šerá a Paulína Nováková.

P. uč. Sadloňová pripravila na suťaž piatich žiakov, ktorí boli ocenení nasledovne: Ema Michalcová – bronzové pásmo, Anna Ofúkaná – strieborné pásmo, Helena Trnková -strieborné pásmo, Gabriela Kubiritová – strieborné pásmo a Andrea Trnková 3. miesto v zlatom pásme.

Zároveň dva páry súťažili aj v štvorručnej hre s nasledovným výsledkom: Žofia Jurašíková a Helena Trnková 1. miesto v striebornom pásme v I. kategórii a Ema Michalcová s Gabrielou Kubiritovou taktiež 1. miesto v striebornom pásme v II. kategórii. Stali sa tak najúspešnejšími v štvorručnej hre, keďže porota v nej neudelila zlaté pásmo. Aj na túto štvorručnú hru pripravila žiakov p. uč. Sadloňová.

Naši žiaci sa nestratili v konkurencii 90 najlepších žiakov z celého Slovenska, doniesli pekné umiestenenia a patrí im aj ich pedagógom poďakovanie za reprezentáciu našej školy i mesta Púchov. M.O.

 

Klaviristi ZUŠ na celoslovenskej súťaži v Sládkovičove

28. 4. 2023 sa v Sládkovičove uskutočnila celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri, na ktorej boli súťažiť aj žiaci našej ZUŠ v Púchove. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 111 detí z celého Slovenska. Tie boli podelené do kategórií podľa veku účastníka. Našu ZUŠ reprezentovala Renée Pobežalová a Paulína Nováková. Obe získali strieborné pásmo. Na súťaž ich pripravila p. uč. Mária Olšáková. Mária Špačková podala výborný výkon a získala zlaté pásmo. Celkovo bola v svojej kategórii na druhom mieste. Na súťaž ju pripravil p. uč. Juraj Olšák. Všetkým patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu ZUŠ aj mesta. Poďakovanie patrí aj p. Jánovi Pobežalovi, ktorý nás na súťaž – v tomto šk. roku už po druhýkrát – odviezol autom. MO

 

Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Púchov nesklamali.

Po skončení prísnych covidových opatrení sa začali nanovo konať rôzne súťaže. V tomto šk. roku prebehli už dve súťaže pre žiakov ZUŠ – klaviristov. Prvá celoslovenská súťaž bola v októbri v Trnave pod názvom Schneiderova Trnava. Z našej ZUŠ Púchov sa na nej zúčastnili žiaci z triedy p.uč. D. Sadloňovej, ktoré sa umiesntnili nasledovne: Ema Michalcová v striebornom pásme a sestry Helena a Andrea Trnkové v bronzovom pásme. Paulína Nováková z triedy p.uč. M. Olšákovej získala bronzové pásmo.

Druhá celoslovenská súťaž sa konala v Bojniciach pod názvom Piano v modernom rytme. Púchovskú ZUŠ na nej reprezentovali žiaci z triedy p. uč. D. Sadloňovej: Helena Trnková a Ema Michalcová skončili v zlatom pásme a Ema obsadila krásne tretie miesto. Anička Ofúkaná skončila v striebornom a Andrea Trnková v bronzovom pásme.

Žiaci p. uč. M. Olšákovej Renée Verona Pobežalová, Paulína Nováková a Sára Hanesová boli ocenené bronzovým pásmom a Noemi Faboková strieborným. Okrem toho Noemi s Lilianou Drábovou hrali štvorručne a získali svojou hrou strieborné pásmo.

Žiaci p. uč. J. Olšáka Nella Štrbíková a Katarína Cekulová získali strieborné , Matiáš Guzma a Mária Špačková zlaté pásmo. Po vynikajúcom výkone Majku Špačkovú vyhlásili za víťaza kategórie, čím sa vlastne stala majstrom Slovenska.

Všetkým interpretom aj ich pedagógom blahoželáme ku  krásnym výsledkom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a mesta.

M. O.

 

Martin Katrík, žiak výtvarného odboru z pobočky ZUŠ Púchov v Beluši získal 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži “Vynálezy bez dátumu spotreby.” Gratulujeme!

 

Prvé miesta z medzinárodného súťažného festivalu Top talent získali žiaci ZUŠ Púchov.

Top talent je Medzinárodný multižánrový festival – súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti, pre deti a mládež od 6-26 rokov v žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE. Toho roku sa konal 10. novembra v Novom Meste nad Váhom. Z našej Základnej umeleckej školy sa na ňom zúčastnilo 10 žiakov klavírneho oddelenia v žánri HUDBA s nasledujúcim výsledkom:

Žiačka z triedy p. uč. Sadloňovej

Kristína Potáčová 2. miesto v tretej kategórii

P. uč. Sadloňová pripravila aj 4-ručnú hru žiačky

Kristínu  Potáčovú a Gabrielu  Paganíkovú, ktoré získali 1. miesto/Grand prix v kategórii mládež

Žiačky z triedy p.uč. Olšákovej

Paulína Nováková 1. miesto/Grand prix v prvej kategórii

Noemi Faboková 2. miesto v druhej kategórii

Liliana Drábová 4. miesto/diplomant v druhej kategórii

Sára Hanesová 5. miesto/cena za umelecký prejav v tretej kategórii

Noemi Faboková a Liliana Drábová – 4-ručná hra 1. miesto/Grand prix v kategórii junior

Žiaci z triedy p.uč. Olšáka

Nella Štrbíková 5. miesto v druhej kategórii

Katarína Cekulová 3. miesto v druhej kategórii

Matiáš Guzma 1- miesto/Grand prix v druhej kategórii

Mária Anna Špačková 3. miesto v tretej kategórii

Gabriela Paganíková 1. miesto/Laureát v tretej kategórii.

Porota vyhlásila Gabrielu Paganíkovú za laureáta – celkového víťaza súťaže vo všetkých žánroch. Srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov. MO

 

Bratislava cantat II

Chceme sa podeliť o našu veľkú radosť: Vokálna skupina Harmony a komorná sekcia Be Happy sa tento víkend zúčastnili na medzinárodnej zborovej súťaži “Bratislava cantat II” a obe naše spevácke skupiny si odniesli zlaté pásma vo svojich kategóriách. Na súťaži sa zúčastnilo 17 zborov z Nemecka, Írska, Litvy, Rumunska, Českej republiky a ďaľších krajín. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce! MJ

 

Euromusette Golden tango

Dňa 10.5.2019 sa žiaci akordeónového oddelenia zúčastnili na medzinárodnom akordeónovom festivale Euromusette Golden tango v Rajeckých Tepliciach. V nultej kategórii Ondrej Petrík, žiak p. uč. I. Žilovcovej získal strieborné pásmo, v 1. kategórii Patrik Ďurech, tiež žiak p. uč. Žilovcovej získal bronzové pásmo a v 2. kategórii Veronika Pilná / p. uč.Stupavská Tatiana/ a Dominik Chovanec / p. uč. Stupavská Mária/ získali bronzové pásma. Gratulujeme! TS

 

Úspechy žiakov – klaviristov zo ZUŠ v Púchove.

V druhom polroku školského roka sa konajú rôzne súťaže, v ktorých si žiaci ZUŠ môžu overiť svoje zručnosti v hre na nástroji. Nie je tomu inak ani v prípade žiakov klavírneho oddelenia. Spomeniem dve z nich, na ktorých sa žiaci našej školy zúčastnili.
Dňa 11. 4. 2019 sa v Trnave konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri pod názvom „Schneiderova Trnava“. Súťaže sa zúčastnilo 11 Žiakov ZUŠ. Žiačka z klavírnej triedy Moniky Hercegovej Ema Chupáčová skončila v bronzovom pásme. Súťažiace Gabriela Kubiritová a Kristína Potáčová získali bronzové pásmo a Emma Michalcová strieborné pásmo. Žiačky na súťaž pripravovala Daniela Sadloňová. Ďalšie tri súťažiace: Paulína Nováková, Liliana Drábová a Noemi Faboková z triedy Márie Olšákovej skončili v bronzovom pásme. Žiačky Juraja Olšáka Nella Štrbíková a Katarína Cekulová boli ocenené bronzovým pásmom a Matiáš Guzma a Gabriela Paganíková strieborným pásmom.
Dňa 24. 4. 2019 sa v Ružomberku konala ďalšia celoslovenská klavírna súťaž pod názvom „Hviezdy hrajú srdcom“. Na tejto súťaži našu ZUŠ reprezentovalo 9 žiakov. Z toho Daniela Sadloňová pripravila troch žiakov. Gabrielu Kubiritovú, ktorá získala bronzové pásmo, Emmu Michalcovú a Kristínu Potáčovú, ktoré skončili v striebornom pásme. Mária Olšáková prihlásila do súťaže dve žiačky. Noemi Faboková získala diplom za účasť a Paulína Nováková bola ocenená v striebornom pásme. Juraj Olšák dostal na svoje meniny pekný darček od svojich žiakov. Mária Anna Špačková získala bronzové pásmo, Nella Štrbíková strieborné pásmo a Matiáš Guzma a Gabriela Paganíková zlaté pásmo. Porota s predsedom klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom udelili navyše Gabriele Paganíkovej diplom za mimoriadnu interpretáciu Sonáty č. 4 od Luboša Fišera.
Od starších, skúsených žiakov sa pekné umiestnenia dali očakávať, ale milo prekvapili a potešili i nádejné prváčky Nella Štrbíková a Paulína Nováková, ktoré sa na súťažiach zúčastnili poprvýkrát. Všetkým vyššie spomínaným blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy aj mesta a v ďalšej práci im prajeme veľa úspechov.
MO

 

Vokálna skupina “Harmony” na Voce magna 2018 …

.. náš  šarmantný  ansámbel “Harmony” sa po dlhšej dobe odhodlal zmerať svoje spevácke sily na  festivale  s medzinárodnou  účasťou. Tentokrát  sme sa vybrali do neďalekej Žiliny na medzinárodný  zborový  festival Voce magna 2018, na ktorom sme vybojovali strieborné pásmo. Ako bonus sme odpremiérovali  úplne novú kompozíciu našej dirigentky, ktorú budete mať určite možnosť počuť už čoskoro aj na niektorom z našich koncertov. Špeciálne poďakovanie patrí výbornej klaviristke Radke Kováčovej, ktorá nás na festivale sprevádzala.  A jedno veľké “ďakujeme” venujeme publiku, ktorého ohlas na naše vystúpenie bol skvelý!

 

Púchovskí huslisti majú zlaté struny.

Začiatkom januára nám prišlo do ZUŠ v Púchove  pozvanie na 0. ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu “DETVIANSKA ZLATÁ STRUNA” do Detvy. Nová celoslovenská súťaž? Ideme, nejdeme? Rozhodovanie vôbec nebolo jednoduché. Okrem vlastného repertoáru museli huslisti naštudovať aj povinné skladby pre každú kategóriu, ktoré vôbec neboli jednoduché. Nakoniec sme sa rozhodli a prihlášky sme poslali. 18. mája sme v skorých ranných hodinách nasadli do autobusu a osem žiakov-huslistov sa vydalo do sveta so svojim krásnym husľovým umením. Viac ako naplniť ambície bola aj zvedavosť, keďže sa jednalo o úplne novú celoslovenskú súťaž. Umelecký garant súťaže a predseda poroty bol MgA. Vladimír Harvan Art.D. renomovaný slovenský huslista. V 1. kategórií sa predstavil žiak z husľovej triedy p. uč. Daniely Burdej Sadloňovej Juraj Kováčik a z triedy p. uč. Ivana Sadloňa Matej Jurašík. Podali výborné výkony, za ktoré im porota udelila ZLATÉ PÁSMO. V 2. kategórií sme mali zastúpenú Nelu Bučkovú z triedy p.uč. Daniely Burdej Sadloňovej. Nela získala tiež ZLATÉ PÁSMO. 3. kategóriu reprezentovali Terézia Fujeríková z triedy p.uč. Jany Marmanovej a Nikol Repková z triedy p.uč. Daniely Burdej Sadloňovej. Obe dievčatá odviedli skvelé výkony a zaslúžili si ZLATÉ PÁSMA. Terézia Fujeríková navyše získala Cenu za najlepšie interpretovanú povinnú skladbu a bola vyhlásená aj za najlepšiu huslistku vo svojej kategórií. V 5. kategórií výborne zahrala Valéria Šatková z triedy p.uč. Jany Marmanovej a odniesla si ZLATÉ PÁSMO. V 6. kategórií sa Michal Bodorík z triedy p.uč. Ivana Sadloňa výborne popasoval s ťažkou konkurenciou a porota mu udelila STRIEBORNÉ PÁSMO. 7. kategória bola nabitá výbornými výkonmi.  Krásne sa v nej umiestnila aj Anette Hloušková z triedy p.uč. Jany Marmanovej a za svoj výkon bola odmenená STRIEBORNÝM PÁSMOM. Janka Mária Gabčová získala v tejto kategórií ZLATÉ PÁSMO a Cenu sa najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. Veľkú zásluhu na zisk týchto ocenení mali aj pedagógovia-klaviristi p.uč. Daniela Sadloňová a p.uč.Vladimír Gajdoš, ktorí žiakov sprevádzali na klavíri. Huslisti z púchovskej Základnej umeleckej školy výborne reprezentovali seba, svojich pedagógov, Mesto  Púchov i celý náš región. Vo veľkej konkurencii  76 mladých huslistov z celého Slovenska nazbierali krásne ocenenia a na pódiu zanechali veľký dojem. Srdečne im gratulujem a som na nich hrdá. Už teraz sa tešíme do Detvy o rok.

Jana Marmanová  ZUŠ Púchov

 

Púchovská ZUŠ opäť úspešná

Dňa 22. 3. 2018 sa v Trnave konala celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíri. Púchovskú ZUŠ reprezentovali tri dvojice. Liliana Drábová a Noemi Faboková ktoré pripravovala Mária Olšáková skončili v bronzovom pásme. Adela Čviriková s Michaelou Šuriovou obsadili taktiež bronzové pásmo, Kristína Potáčová a Gabriela Paganíková strieborné pásmo. Obe dvojice na súťaž pripravovala Daniela Sadloňová.

O deň na to sa v ZUŠ v Trenčíne konala krajská súťaž v hre na klavíri. ZUŠ v Púchove a vlastne celé mesto Púchov reprezentovalo 11 žiakov. Monika Michaela Pagáčová z klavírnej triedy Márie Jašurdovej získala čestné uznanie.

Noemi Faboková, ktorej pedagógom je Mária Olšáková obsadila po veľmi peknom výkone 3. miesto. Katarína Cekulová získala čestné uznanie, Gabriela Paganíková veľmi pekné 2. miesto a víťazom a majstrom kraja sa stal Matiáš Guzma. Všetci traja žiaci sú z klavírnej triedy Juraja Olšáka.

ZUŠ Púchov spolu so ZUŠ Trenčin sa stali najúspešnejšími školami v tejto súťaži. Žiakom i pedagógom srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta a do ďalšej práce prajeme veľa podobných úspechov.

M.O.

 

Majster Slovenska je znova zo ZUŠ v Púchove

Dňa 25. 5. 2017 sa v Bojnicich konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri pod názvom “Piano v modernom rytme”. ZUŠ v Púchove reprezentovalo 13 žiakov. Noemi Faboková a Liliana Drábová získali bronzové pásmo v sólovej a i v štvorručnej hre. Miroslav Rábik získal pásmo strieborné. Žiaci sú z triedy Mgr. Márie Olšákovej.
Ema Michalcová, Michaela Šúriová a Adela Čviriková skončili v bronzovom pásme, Barbora Ziaglerová v striebornom a Krístína Potáčová v zlatom pásme, kde skončila celkove na druhom mieste. Kristína obsadila zlaté pásmo i v štvorručnej hre. Žiakov pripravovala PaedDr. Daniela Sadloňová.
Z klavírnej triedy Mgr. Juraja Olšáka sa do súťaže prihlásilo 5 žiakov. Katarína Cekulová skončila v bronzovom pásme, Matiáš Guzma v striebornom , Tamara Chovancová a Mária Anna Špačková v zlatom pásme. Gabriela Paganíková po výbornom výkone zvíťazila. Obhájila tak prvenstvo i z minulého roku. Prenesené do športovej terminológie je vo svojej kategórii dvojnásobnou majsterkou Slovenska v hre na klavíri. Gabika obsadila zlaté pásmo i vo štvorručnej hre. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a mesta a do ďaľšej práce prajeme veľa podobných úspechov. JO.

 

Skvelé úspechy žiakov klaviristov ZUŠ v Púchove

Ako v športových disciplínach sa konajú rozne majstrovstvá, tak i hudobníci majú svoje súťaže. Niekoľkých doležitých sa zúčastnili i žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ v Púchove. V marci sa v Kysuckom Novom Meste konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri s názvom Rečou klavíra. ZUŠ reprezentovalo 12 žiakov. Rebeka Kováčová z klavírnej triedy Vladimíra Gajdoša, Monika Pagáčová z triedy Márie Jašurdovej, Barbora Zieglerová, ktorú vyučuje Daniela Sadloňová skončili v bronzovom pásme. Mária Anna Špačková, ktorej pedagógom je Juraj Olšák, obsadila strieborné pásmo. Gabriela Paganíková a Matiáš Guzma z triedy Juraja Olšáka získali skvelé zlaté pásmo. Matiáš bol navyše vyhlásený za víťaza svojej kategórie. Prenesene do športovej terminológie, ako keby sa stal majstrom SR v hre na klavíri. Koncom mája sa v Bojniciach konala ďalšia celoslovenská súťaž v hre na klavíri s názvom Piano v modernom rytme. ZUŠ v Púchove reprezentovalo 11 žiakov. Žiaci z triedy D. Sadloňovej Barbora Zieglerová a Kristína Potáčová získali bronzové a Michaela Šuriová strieborné pásmo. Vyššie menovaná p. učiteľka pripravovala i tri dvojice v štvorručnej hre. Viktória Martikáňová a Jakub Cíbik, Adela Čviriková a Michaela Šuriová obsadili bronzové a Gabriela Paganíková a Kristína Potáčová zlaté pásmo. Mária Olšáková pripravovala na túto súťaž dvoch žiakov. Alžbetu Baškovú, ktorá skončila v striebornom a Miroslava Rábika, ktorý obsadil krásne zlaté pásmo. Žiaci Juraja Olšáka Matiáš Guzma a Katarína Cekulová získali strieborné pásmo a Gabriela Paganíková svojím úžasným výkonom bola vyhlásená za víťaza svojej kategórie. Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásnu reprezentáciu nielen školy, ale aj celého mesta a do ďalšej práce prajeme veľa úspechov.

Juraj Olšák, pedagóg ZUŠ

-

Veľký úspech malých huslistov

V piatok 20. mája 2016 sa u našich moravských susedov vo Valašských Klobúkoch konalo milé podujatie. Stretli sa talentovaní malí huslisti do 10 rokov na 6. ročníku Medzinárodnej súťaže KLOBUCKÉ HUSLIČKY. Púchovskú „ zušku“ reprezentovalo 6 žiakov. Terézia Fujeríková, Valéria Šatková, Lucia Babčanová z husľovej triedy p.uč. Jany Marmanovej a Diana Lašáková, Alexandra Gabčová, Ema Jancíková z husľovej triedy p.uč. Ivana Sadloňa. Všetky žiačky podali na súťaži výborné výkony pred odbornou  osemčlennou porotou zloženou z  renomovaných umelcov a pedagógov. Z celkovo 27 súťažiacich sa všetkých 6 žiačok umiestnilo v zlatom pásme. Dve huslistky Valéria Šatková a Diana Lašáková zaujali porotu najviac a stali sa laureátkami súťaže. Ako hlavnú cenu získali ročné zapožičanie majstrovského nástroja, čo ich určite potešilo.

.

V piatok 15.4. 2016 sa v Ostrave konala Medzinárodná akordeónová súťaž, na ktorej sa zúčastnila p. uč. Tatiana Stupavská so svojou žiačkou Katarínou Pantokovou. Katka v silnej medzinárodnej konkurencii obsadila krásne 2. miesto. Blahoželáme!

 

Euromusette Golden tango

Dňa 4. – 5. júna 2015 sa v krásnom kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice konal už XIV. ročník Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette – Goldentango, venovaný pamiatke Michaela Ganiana in memoriam. Zúčastnilo sa na ňom 160 súťažiacich z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky a Poľska, ktorí súťažili v siedmich kategóriách. ZUŠ Púchov vyslala 6 súťažiacich, ktorí na súťaži podali krásne výkony a umiestnili sa nasledovne :

0. kategória C : Lenka Jurdová :   strieborné pásmo (p. uč. Tatiana Stupavská)

I. kategória :     Martin Ganoška:  bronzové pásmo (p. uč. Mária Stupavská)

Rastislav Kráľ : bronzové pásmo (p. uč. Iveta Žilovcová)

Veronika Gombárová : strieborné pásmo (p. uč. Iveta Žilovcová)

VI. kategória :  Tomáš Paliesek :   bronzové pásmo (p. uč. Tatiana Stupavská)

Katarína Pantoková : víťaz kategórie (p. uč. Tatiana Stupavská)

Katarína Pantoková sa stala aj absolútnym víťazom a laureátom festivalu a jej p. učiteľka Tatiana Stupavská bola vyhlásená za najlepšieho pedagóga.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich prípravu a snahu, ktorú vynaložili, ich pedagógom za všetok čas, ktorý venovali svojim žiakom aj nad rámec vyučovacích hodín a za nadšenie, entuziazmus a lásku k hudbe, ktorú ďalej odovzdávajú svojim žiakom.

 

Dvaja sú viac ako jeden.

18.11.2014

Naši mladí talentovaní muzikanti sa 14. -15. 11. zúčastnili na celoslovenskej  súťaži  „Musica camerata 2014“, ktorú organizovala Základná umelecká škola Jána Albrechta v Bratislave. Zaujímavosťou súťaže bola podmienka, že musí ísť o komornú hru (čiže dvaja a viac) bez akejkoľvek účasti pedagóga. Takže žiadne korepetície z našej strany, všetko si pekne museli žiaci odohrať sami. Ďaľšou zaujímavou podmienkou súťaže bola minimálne jedna skladba z obdobia renesancie alebo baroka. Hra starej hudby má svoje špecifiká a  dá sa povedať, že kto pochopí, ako  hrať starú hudbu, pochopí v hudbe všetko. Na súťaži sa zúčastnili tri komorné telesá: flautové duo v zložení Lucia Odváhová, Katarína Tomanková, flautové trio: Emma Staňová, Žofia Lutišanová, Diana Janíčková a  kvarteto, ktoré malo vo svojom zložení premiéru: Alžbeta Pončíková (spev), Vladimíra Geregová (flauta), Katarína Gašparová (violončelo), Matej Karas (klavír). Vo veľmi silnej konkurencii sa našim žiakom darilo výborne. Duo a trio sa umiestnili v bronzovom pásme a kvarteto v striebornom. Nás pedagógov  však ešte viac než ich výkony potešil fakt, že žiaci prejavili záujem v ansámblovej hre pokračovať. Preto dúfame, že si ich v týchto zostavách vypočujeme ešte veľakrát.

Mária Jašurdová

Púchovská ZUŠ sa stala najúspešnejšou školou v Trenčianskom kraji

21. marca 2012 sa žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove zúčastnili na krajskej súťaži v hre na klavíri v Trenčíne. Školu reprezentovalo desať žiakov. Z klavírnej triedy Daniely Sadloňovej to boli Kristína Potáčová, Sára Kubiritová, Adela Čviriková a Michaela Šuriová, z klavírnej triedy Juraja Olšáka Viktória Vetešková, Gabriela Paganíková, Alexandra Kloudová, Dominik Chovanec a z triedy Eriky Fojtíkovej Miroslav Kubica a Radoslav Kubica. Z nich Kristína Potáčová a Dominik Chovanec získali 1. miesto, Gabriela Paganíková 2. miesto, Alexandra Kloudová 3. miesto a Sára Kubiritová si domov odniesla čestné uznanie. Základná umelecká škola v Púchove bola na súťaži vyhlásená za najúspešnejšiu školu na súťaži. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom patrí veľká gratulácia za úspešné reprezentovanie školy a nášho mesta. Nech sa im aj naďalej takto výborne darí.

Jana Marmanová

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook