Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Rodičovská rada:

  1. Ing. Mária Jurdová – predseda
  2. Ing. Ľubica Šimová – pokladník
  3. PaedDr. Mária Višňovská – člen
  4. Janka Gabková – člen
  5. Mgr.Vanda Gažová – člen

kontakt: rzzuspu@gmail.com

 

Vážení rodičia,

vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR sa až do odvolania prezenčné stretnutie rodičov na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole Púchov konať nebude.

Dňa 10.09.2020 sa uskutočnilo stretnutie členov výboru rodičovského združenia s vedením školy, na ktorom bol prebratý stav finančných prostriedkov SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole, požiadavky jednotlivých odborov ZUŠ na preplácanie nákladov v školskom roku 2020/2021 a príprava finančného plánu na školský rok 2020/2021.

Na stretnutí bolo tiež odsúhlasené, že členský príspevok do SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole na školský rok 2020/2021 zostane v sume 15,00 EUR na rodinu/školský rok.

Vážení rodičia,  prosíme Vás o zaplatenie členského príspevku prostredníctvom IB v termíne do 30.11.2020. Tieto finančné prostriedky budú využité pre potreby Vašich detí, skvalitnenie vyučovacieho procesu a materiálno-technického vybavenia ZUŠ.

 

Členský príspevok na školský rok 2020/2021 uhraďte, prosím, na bankový účet rodičovského združenia:
IBAN: SK86 0200 0000 0013 5622 4851
Výška príspevku:  15,00 EUR na rodinu/na rok
Variabilný symbol: 2021
Splatnosť: do 30.11.2020
Správa pre prijímateľa: uveďte meno dieťaťa/detí, učiteľa, odbor (štúdium odborov uveďte skratkami: HO hudobný odbor, VO výtvarný odbor, TO tanečný odbor).

S úctou

Ing. Mária Jurdová, predsedníčka RZ

 

 

Volebný poriadok do Rady školy

 

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook