Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Školské aktivity

Školské aktivity

Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

Notová publikácia vydaná vďaka finančnej podpore

Slovenského ochranného zväzu autorského

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), vykonávana území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovaniena medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou. V súlade s oprávnením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta, vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona. Vďaka Sociálnemu a kultúrnemu fondu SOZA získala Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity viackrát finančný príspevok, ktorý použila na vydanie notových materiálov. V roku 2014 bola vydaná notová publikácia Musica nova spiritualis (editor Zuzana Zahradníková), jeden z výstupov projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, ktorý bol na Katedre hudby PF KU v Ružomberku riešený v rokoch 2012 – 2014. V roku 2015 začala Katedra hudby PF KU v Ružomberku s vydávaním klavírnej tvorby Pavla Kršku, jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských skladateľov duchovnej a svetskej hudby. Z dvanástich klavírnych opusov podporila SOZA finančne nasledovné: Sonatína pre štvorručný klavír, Fresky pre štvorručný klavír, Drobnosti pre klavír, Skladbičky pre klavír, Slovenské koledy a vianočné piesne pre štvorručný klavír a Rondo pre štvorručný klavír. Všetky editovali Martin Jurčo a Miriam Matejová.

Najnovším notovým materiálom, ktorý vznikol vďaka spolupráci Katedry hudby PFKU v Ružomberku a SOZA, budú Detské zborové piesne od Márie Jašurdovej (editor Miriam Matejová). Mária Jašurdová sa okrem pedagogickej, korepetítorskej, zbormajstrovskej činnosti už od mladosti venovala komponovaniu. V súčasnosti sa nachádza v jej portfóliu približne 70 skladieb pre miešané, detské a ženské zbory a capella, prípadne s inštrumentálnym sprievodom. Spočiatku tvorila pre potreby zborov, ktoré viedla. Postupom času ju začali oslovovať k spolupráci viaceré slovenské zbory, sólisti, organizátori Prehliadky detských a mládežníckych zborov Bratislava spievaj, pre ktorú v roku 2015 skomponovala oficiálnu hymnu s rovnomenným názvom. K spolupráci ju prizvala televízia LUX, organizátori svätej omše, slúženej počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne, či v neposlednom rade Katedra hudby PF KU v Ružomberku v rámci projektu Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí. Na základe výbornej skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce sme sa na Katedre hudby PF KU v Ružomberku rozhodli opäť osloviť Máriu Jašurdovú a ponúknuť jej vydanie skladieb určených pre detské zbory tlačou. Autorka vybrala do tlače štyri piesne pre alt a klavír z cyklu Z detskej izby, tri ľudové piesne a tri samostatné skladby, z ktorých jedna (Tancuj, tancuj) má dve verzie. Jedenásť skladieb pre detské zbory, ktoré hudobná publikácia ponúka, sú dôkazom výborného citu autorky pre tvorbu určenú detskému interpretovi. Vlastné texty, ktoré nájdeme vo viacerých skladbách, sú nápadité, plné humoru, živé a pre deti príťažlivé. Hudobná stránka je interpretačne aj poslucháčsky mimoriadne zaujímavá a dynamická. Dúfame, že detská zborová tvorba Márie Jašurdovej, ktorú pokladáme za jednu z najlepších autoriek zborových skladieb tvoriacich v súčasnosti na Slovensku, si nájde pevné miesto v repertoári slovenských detských zborov.

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

 

 

Učitelia a žiaci ZUŠ v Púchove podali pomocnú ruku nevidiacim a slabozrakým

(4. mája 2012)

Posledný aprílový týždeň v stredu sa v koncertnej sále v  Malom župnom dome konal BENEFIČNÝ KONCERT pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Usporiadala  ho Základná umelecká škola v Púchove a hlavným organizátorom bol ako každý rok učiteľ hry na klavíri zo ZUŠ v Púchove Mgr. Juraj Olšák.

Jeho myšlienka založiť tradíciu benefičných koncertov na ZUŠ v Púchove je stará už asi 15 rokov. Ani sám p.Olšák si už presne nepamätá, kedy bol prvý koncert uskutočnený, lebo to nie je ani dôležité. Dôležité je, prečo sa každoročne uskutočňuje. On sám je nevidiaci a týmto spôsobom sa snaží pomáhať ľuďom, ktorých život poznačila strata zraku alebo jeho trvalé poškodenie. Každý rok oslovuje svojich kolegov a interpretačne zdatných žiakov, aby účinkovali na tomto podujatí. Nebolo to inak ani tento rok. Koncert konferoval pán učiteľ Juraj Olšák, ktorý svoje sprievodné slovo okorenil brilantným a inteligentným humorom.  Na úvod pripomenul dôležitosť takýchto benefícií či už v našom meste, alebo kdekoľvek inde. Zrakovo postihnutí občania žijú predsa všade a všade musia zápasiť s nepriaznivou finančnou situáciou. Veľké percento zrakovo postihnutých ľudí je nezamestnaných a pritom tento hendikep nijako nebráni k výkonu rôznych profesií. Prispôsobiť však pracovisko nevidiacemu alebo zrakovo postihnutému človeku si tiež vyžaduje nemalé financie. A tak sa neraz stáva, že sú ľudia s týmto hendikepom nezamestnaní a  odkázaní na sociálnu pomoc od štátu. Pán Olšák v úvode vyjadril veľkú vďaku svojim kolegom, ktorý prijali pozvanie účinkovať   na tomto podujatí a vo svojom voľnom čase sa na  tento koncert pripravovali. A pripravili sa priam excelentne. Učitelia a žiaci pripravili krásny, interpretačne náročný program. Početné obecenstvo si mohlo vypočuť skladby J.S.Bacha, C. Saint-Saensa, J. Williamsa a mnohých iných skladateľov, hrala sa hudba vážna, filmová, odzneli skladby zo známych muzikálov. Tie prišla zaspievať vzácna hosťka koncertu – speváčka a Púchovčanka Alžbeta Bartošová. Vo svojom nabitom pracovnom programe si našla čas podporiť dobrú vec a svojim perfektným profesionálnym výkonom bola zaslúženou čerešničkou na torte v závere koncertu. Učitelia zo ZUŠ v Púchove opäť potvrdili, že osud zdravotne postihnutých ľudí im nie je ľahostajný. Výťažok z koncertu bol určený pre Základnú organizáciu ÚNSS v Dubnici nad Váhom, ktorá vznikla v roku 1992, a ktorej členom od jej vzniku je aj Juraj Olšák. Vykonať dobrý skutok pre druhého človeka je krásny pocit. Som rada, že som toho bola opäť súčasťou a je mi jedno, kde chorý človek býva, alebo akej organizácie je členom. My učitelia sme radi, že sme mohli pomôcť a keby to bol aj človek na druhej strane sveta, ten dobrý pocit v srdci je vždy rovnaký. Veľké poďakovanie patrí aj kvetinárstvu Natali.

Krásne o dobročinnosti napísal Milan Rúfus: „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

Jana Marmanová

 

Púchovská „zuška“ má za sebou ďalší excelentný rok

(24. júna 2011)

Školský rok sa pomaly blíži k svojmu záveru. Žiaci a učitelia si za chvíľu budú môcť zaslúžene oddýchnuť a načerpať nové sily cez letné prázdniny. Teraz ale nastal čas bilancovania a hodnotenia výsledkov žiakov ako aj práce ich učiteľov.

Základná umelecká škola pripravila od septembra niekoľko desiatok akcií, do ktorých sa rátajú verejné koncerty, rôzne vystúpenia, mestské podujatia, výstavy, vernisáže, benefície a mnoho ďalších umeleckých aktivít, ktoré sa významným spôsobom zasluhujú o kultúrnu tvár nášho mesta. Okrem tejto zmysluplnej práce učitelia v ZUŠ pripravovali tie najusilovnejšie deti na rôzne súťaže a reprezentovali naše mesto v mnohých regiónoch na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledky hovoria za všetko a dávajú za pravdu, že púchovská „zuška“ patrí k najlepším na Slovensku. Vynikajúce úspechy výtvarného a hudobného odboru vyzdvihujú nadanie a usilovnosť žiakov a nemenej prácu pedagógov. Ukazujú vôľu stále niekam napredovať a byť úspešní. Výtvarný odbor sa zúčastnil niekoľkých renomovaných súťaží. Úspešný školský rok mala výtvarná trieda p.uč Márie Dorčíkovej. Na medzinárodnej súťaži „SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC“ získal Samuel Kubičár 1. miesto v II. kategórií. Medzinárodná súťaž „EX LIBRIS HLOHOVEC“ priniesla cenu pre Vandu Valachovú. Na celoslovenskej súťaži „MAĽOVANÁ ZUŠKA“ v Banskej Bystrici získala Sophie Lezzani zlaté pásmo. Na ďalšej medzinárodnej súťaži „VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2011“ získali ocenenia Denis Červený, Daniela Medvecká, Eliška Vančová, Jasmína Dorčíková, Izabela Žiačiková, Nikita Kováčová, Daniela Kapustová, Vanesa Klučková, Veronika Kaháková, Michaela Gabčová, Silvia Čviriková, Leonard Bielik, Paulína Bizoňová, Daniel Ziegler, Zlatko Juriga a Izabela Balogová. Medzinárodná súťaž „BOHÚŇOVA PALETA“ v Dolnom Kubíne má nositeľov čestných uznaní a to Luciu Cengelovú a Leonarda Sieklika. Ďalšie púchovské zastúpenie na medzinárodnej súťaži „VIANOČNÁ POHLADNICA“ prinieslo pre Petra Žideka 3. miesto a čestné uznania dostali Barbora Jurovčíková, Silvia Čviriková, Angelika Loduhová a Michaela Šuriová. Na celoslovenskej súťaži Štátneho geologického ústavu Dioníza Štúra v Bratislave čestné uznanie od poroty dostali Ráchel Kuťková, Klára Bašková, Zuzana Hudáková a Daniel Ďuriš. Na regionálnej súťaži, „PÚCHOVSKÝCH ČMÁRANICIACH„ boli ocenení Olívia Kadlecová, Paulína Bizoňová a Ján Sivčák. Celoslovenská súťaž „NA KRÍDLACH FANTÁZIE“ priniesla cenu pre Veroniku Kysuckú, Rastislava Kráľa, Matúša Bajzu a Sebastiána Kadleca. Na celoslovenskej súťaži „VESMÍR OČAMI DETÍ“ porota udelia ceny Denise Gabrišovej, Oľge Novosadovej, Darine Šramčíkovej a Danielovi Ďurišovi. Žiaci z výtvarnej triedy p.uč Janky Michalíkovej sa tiež zúčastnili rôznych popredných výtvarných súťaží. Na celoslovenskej súťaži Štátneho geologického ústavu Dioníza Štúra získala Kamila Kučerová 3. miesto. Na medzinárodnej súťaži v poľskom Torúni doniesli čestné uznania Zina Raková, Ema Kvasnicová, Žofia Koppová, Jana Strapková. Na krajskej súťaži v Trenčíne „EURÓPA V ŠKOLE“ boli úspešní Tomáš Tvarožek, ktorý vyhral 1. miesto a Kristína Rosinová a Bartolomej Dvorský obsadili vzácne 2.miesto. Z celoslovenskej súťaže „MAĽOVANÁ ZUŠKA“ si Elena Valachová, Mário Martikáň, Elizabet Marmanová, Daniel Krajčík a Monika Eglyová odniesli cenu v zlatom pásme. Pre túto triedu priniesli „VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY“ čestné uznania pre Viliama Kozánka, Emu Valachovú, Luciu Kyčinovú, Filipa Vrábla, Timeu Štefancovú,, Emu Bolekovú, Daniela Krajčíka, Leu Jureňovú, Luciu Vráblovú, Petru Bobotovú, Bianku Farag a Dorotku Jurštákovú . „PÚCHOVSKÉ ČARBANICE“ boli úspešné pre Anette Hlouškovú, Dorotku Jurštákovú, Daniela Krajčíka, Mareka Michalíka a Zuzanu Zbínovú. „KRÍDLA FANTÁZIE“ udelili cenu pre Timeu Štefánikovú, Katarínu Hrebíkovú a Andreja Šubíka. Zo súťaže „MAPA SVETA“ v Bratislave si odniesol 3. miesto Georgios Somarakis a prácu porota ocenila Karolíne Maráčkovej. Čestné uznania získali Matej Kuchta, Barbora Kosmeľová, Teodor Beriac, Monika Eglyová, Petra Vaníková, Zuzana Škulcová, Patrícia Boleková, Dominik Káčer, Tomáš Tvarožek, Marián Tvarožek, Ema Kvasnicová, Matej Fongus, Samuel Hanes, Adam Druska, Juraj Zbín, Natália Labantová, Filip Šuba, Ema Mináriková, Lívia Luhová a Tatiana Hovanová. „BOHÚŇOVA PALETA“ priniesla čestné uznania pre Mariána Tvarožka, Filipa Baránka, Zinu Rakovú a Mateja Chovanca. V súťaži „VESMÍR OČAMI DETÍ“ porota udelia ceny v zlatom pásme Dorotke Jurštákovej a Eme Savayovej. P.uč. Martina Játiová pochválila za zlaté pásmo z celoslovenskej súťaže „MAĽOVANÁ ZUŠKA“ Luciu Silovú. Janka Michalíková získala ako pedagóg hlavnú cenu Ministerstva školstva SR za kolekciu prác v súťaži „VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY“ a cenu pre pedagóga z medzinárodnej grafickej súťaže v poľskom Torúni. Na Medzinárodnej súťaži „VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY“ bola udelená cena ministerstva školstva SR pre ZUŠ Púchov a to konkrétne v zastúpení učiteliek výtvarného odboru Márie Dorčíkovej, Janky Michalíkovej a Eleny Dundekovej.

Hudobný odbor pokračoval vo svojich úspechoch aj v tomto školskom roku. Zo speváckej triedy p.uč.Lenky Ďuďákovej získala Erika Mošková 2. miesto v okresnej speváckej súťaži „SLÁVIK SLOVENSKA“ a Simona Drdáková si vyspievala krásne 1. miesto v celoslovenskej súťaži „KREMNICKÉ LASO“. Spevácka trieda p.uč. Evy Žatkovej mala zastúpenie na celoslovenskej speváckej súťaži „MALOKARPATSKÝ SLÁVIK“ kde Matúš Kušnír, získal 1. miesto v III. kategórií a cenu diváka a Rebeka Vojteková získala krásne 2. miesto v III.kategórií. V medzinárodnej súťaži v Trutnove „ČESKO SPÍVÁ“ si Natália Polešenská vyspievala V.I.P. cenu a celoslovenská súťaž „MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“ jej priniesla 3. miesto. Mimoriadny úspech dosiahla Natália na celoslovenskej súťaži „KOLÁROVSKÁ LÍRA“ kde ju porota uznala za absolútnu víťazku a dostala aj cenu diváka. Spevácka súťaž Lýdie Fajtovej v Trenčíne priniesla krásne 3. miesto pre Viktóriu Behanovú.

Klavírne oddelenie sa tiež môže pochváliť skvelými výsledkami. P.uč. Juraja Olšáka potešilo víťazstvo jeho žiakov Dominika Chovanca a Gabiku Paganíkovú, ktorí si odniesli zlaté pásmo z celoslovenskej klavírnej súťaže v Trnave, kde súťažilo 128 mladých klaviristov. Viktória Vetešková získala krásne strieborné pásmo a strieborné pásmo z tejto súťaže si priniesli aj žiaci p.uč. Daniely Sadloňovej Kristína Potáčová a Sarah Kubiritová a žiačka p.uč. Magdalény Pastorkovej Veronika Fojtíková.

Huslisti aj tento rok dosiahli krásne úspechy. Z husľovej triedy Ivana Sadloňa na celoslovenskej súťaži v Kremnici boli ocenení Jozef Cibulka v striebornom pásme a Nikita Kováčová v bronzovom pásme. Celoslovenská súťaž „ČÍRENIE TALENTOV“ v Nižnej na Orave priniesla 2.miesto v II. kategórií Kataríne Kožúrikovej a 3. Miesto Jozefovi Cibulkovi v III.kategórií. Akordeónové oddelenie malo tento rok zastúpenie na medzinárodnej súťaži „GOLDEN TANGO“v Rajeckých Tepliciach. Z triedy p.uč Tatiany Stupavskej bola úspešná Katarína Pantoková v striebornom pásme a z triedy p.uč. Ivety Žilovcovej Barbora Kontišová v bronzovom pásme.

Nuž čo k tomu dodať. Tieto mimoriadne úspechy hovoria za všetko. Komu sa nelení tomu sa zelení. Alebo jednoducho stačí napísať veľké GRATULUJEME!!!

Jana Marmanová

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook