Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

Organizácia začiatku školského roka 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov

 

Otvorenie školského roka 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov, Poštová 809/1, 02001 Púchov a elokovaných pracoviskách v Beluši, Záriečí a Lednických Rovniach

 

Školský rok 2021/2022 v Základnej umeleckej škole Púchov a elokovaných pracoviskách v Záriečí a Lednických Rovniach začína 02.09.2020. Na základe aktuálnych obmedzení počtu účastníkov hromadných podujatí, v tomto školskom roku neorganizujeme spoločné slávnostné otvorenie školského roka. Každý pedagóg základnej umeleckej školy bude kontaktovať svojich novoprijatých aj starších žiakov, dohodne si rozvrh hodín a príchod žiakov na vyučovanie.

VÝNIMKA PLATÍ PRE ELOKOVANÉ PRACOVISKO V BELUŠI, KDE SA OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA USKUTOČNÍ V PIATOK 03.09.2021 O 14.00 VO VEĽKEJ SÁLE DOMU KULTÚRY V BELUŠI.

V Púchove bude zadelenie rozvrhu hudobnej náuky v hudobnom odbore vo štvrtok 02.09.2021 v učebni hudobnej náuky (malá budova) nasledovne:

Štvrtok 02.09.2021 od 13.00 – 15.15 prípravný ročník (PHV), 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Štvrtok 02.09.2021 od 15.30 ostatné ročníky

Pri vstupe do budovy školy sa návštevník musí preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ (na stiahnutie TU), povinne nosiť na tvári rúško a dezinfikovať si ruky!

Všetky zmeny týkajúce sa organizácie vyučovania a hygienických opatrení budeme aktualizovať.

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa:

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

- zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky

- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje svojho vyučujúceho a riaditeľa školy

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej umeleckej školy Púchov po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (alebo sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických a ďalších predpisov.

 

Púchov, 27. 08. 2021

Mgr. Peter Stupavský

riaditeľ školy

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK
-
Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium na ZUŠ Púchov!
-
Blíži sa koniec školského roka a s ním aj termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Obvykle sa prijímacie talentové skúšky konajú v prvý júnový týždeň, no v tejto komplikovanej dobe Vás prosíme o zhovievavosť. Hneď , ako to situácia dovolí, budú presné termíny prijímacích talentových skúšok do Základnej umeleckej školy Púchov zverejnené na webových stránkach našej školy (www.zuspuchov.sk), FB stránke a na vývesnej tabuli pri našej škole.
-
Pre školský rok 2021/2022 budeme prijímať žiakov do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2020 dosiahlo vek 5 rokov).
Prihlášky môžete posielať už teraz, a to cez informačný systém iZUŠhttps://www.izus.sk/
-
Postup vyplnenia pruhlášky nájdete TU.
-
Prihlášku NEVYTLÁČAJTE ! Všetky prihlášky hromadne vytlačíme na našej škole, roztriedime a budú pre Vás pri prijímacích skúškach pripravené na podpis.
-
Teší nás, že ste si pre rozvoj talentu Vášho dieťaťa vybrali našu školu.
-
Peter Stupavský
riaditeľ ZUŠ Púchov

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole. Zákonný zástupca žiaka (rodič) je preto povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne. Podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o doručenie vyplneného čestného vyhlásenia do ZUŠ Púchov prostredníctvom svojich detí, najneskôr pri odovzdaní vysvedčenia v školskom roku 2019/2020. Čestné vyhlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz Čestné vyhlásenie.

Povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie sa týka len žiakov, ktorí budú v Základnej umeleckej škole Púchov pokračovať v štúdiu aj v školskom roku 2020/2021.

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook