Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Púchov od 29.11.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje

a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,

c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Púchov bude prebiehať dištančnou formou.

Žiaci nemajú povolený vstup do budov školy v Púchove ani elokovaných pracoviskách.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK
-
Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium na ZUŠ Púchov!
-
Blíži sa koniec školského roka a s ním aj termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Obvykle sa prijímacie talentové skúšky konajú v prvý júnový týždeň, no v tejto komplikovanej dobe Vás prosíme o zhovievavosť. Hneď , ako to situácia dovolí, budú presné termíny prijímacích talentových skúšok do Základnej umeleckej školy Púchov zverejnené na webových stránkach našej školy (www.zuspuchov.sk), FB stránke a na vývesnej tabuli pri našej škole.
-
Pre školský rok 2021/2022 budeme prijímať žiakov do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2020 dosiahlo vek 5 rokov).
Prihlášky môžete posielať už teraz, a to cez informačný systém iZUŠhttps://www.izus.sk/
-
Postup vyplnenia pruhlášky nájdete TU.
-
Prihlášku NEVYTLÁČAJTE ! Všetky prihlášky hromadne vytlačíme na našej škole, roztriedime a budú pre Vás pri prijímacích skúškach pripravené na podpis.
-
Teší nás, že ste si pre rozvoj talentu Vášho dieťaťa vybrali našu školu.
-
Peter Stupavský
riaditeľ ZUŠ Púchov

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole. Zákonný zástupca žiaka (rodič) je preto povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne. Podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o doručenie vyplneného čestného vyhlásenia do ZUŠ Púchov prostredníctvom svojich detí, najneskôr pri odovzdaní vysvedčenia v školskom roku 2019/2020. Čestné vyhlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz Čestné vyhlásenie.

Povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie sa týka len žiakov, ktorí budú v Základnej umeleckej škole Púchov pokračovať v štúdiu aj v školskom roku 2020/2021.

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook