Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje v dňoch

27. - 28. mája 2024 pre elokované pracoviská a

30. mája 2024 pre Púchov v čase 13:00 – 17:00 hod.

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

pre školský rok 2024/2025 v odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný.

Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2023 dosiahlo vek 5 rokov).

Akceptujeme iba prihlášky podané elektronickou formou !

Prihlášky môžete posielať už teraz, a to cez informačný systém iZUŠ : https://www.izus.sk/

Pre podrobné informácie kliknite na odkaz v pdf: Prijímacie skúšky 2024 – podrobné informácie

Teší nás, že ste si pre rozvoj talentu Vášho dieťaťa vybrali našu školu.

 

Peter Stupavský

Riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole. Zákonný zástupca žiaka (rodič) je preto povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre nový školský rok jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne. Podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o doručenie vyplneného čestného vyhlásenia do ZUŠ Púchov prostredníctvom svojich detí, najneskôr pri odovzdaní vysvedčenia v tomto školskom roku. Čestné vyhlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz Čestné vyhlásenie.

Povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie sa týka len žiakov, ktorí budú v Základnej umeleckej škole Púchov pokračovať v štúdiu aj v ďalšom školskom roku.

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook