Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

 

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje v dňoch

1. – 3. júna 2021 v čase 13:00 – 17:00 hod.

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

pre školský rok 2021/2022 v odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný.

Podrobný rozpis termínov nájdete TU.

 

 

Na základe aktuálneho Covid automatu pre školy, žiaci Základnej umeleckej školy Púchov nastupujú od pondelka 10.05.2021 na vyučovanie prezenčne vo všetkých odboroch a ročníkoch individuálneho aj skupinového vyučovania.

Podľa aktuálnych pravidiel žiaci prinesú:

žiak a zákonný zástupca čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – pri prvom nástupe do školy a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni

žiak nad 18 rokov čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – pri prvom nástupe do školy a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni

Tlačivo si môžete stiahnuť :

- zákonný zástupca

- žiak nad 18 rokov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK
-
Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium na ZUŠ Púchov!
-
Blíži sa koniec školského roka a s ním aj termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022. Obvykle sa prijímacie talentové skúšky konajú v prvý júnový týždeň, no v tejto komplikovanej dobe Vás prosíme o zhovievavosť. Hneď , ako to situácia dovolí, budú presné termíny prijímacích talentových skúšok do Základnej umeleckej školy Púchov zverejnené na webových stránkach našej školy (www.zuspuchov.sk), FB stránke a na vývesnej tabuli pri našej škole.
-
Pre školský rok 2021/2022 budeme prijímať žiakov do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2020 dosiahlo vek 5 rokov).
Prihlášky môžete posielať už teraz, a to cez informačný systém iZUŠhttps://www.izus.sk/
-
Postup vyplnenia pruhlášky nájdete TU.
-
Prihlášku NEVYTLÁČAJTE ! Všetky prihlášky hromadne vytlačíme na našej škole, roztriedime a budú pre Vás pri prijímacích skúškach pripravené na podpis.
-
Teší nás, že ste si pre rozvoj talentu Vášho dieťaťa vybrali našu školu.
-
Peter Stupavský
riaditeľ ZUŠ Púchov

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole. Zákonný zástupca žiaka (rodič) je preto povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne. Podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o doručenie vyplneného čestného vyhlásenia do ZUŠ Púchov prostredníctvom svojich detí, najneskôr pri odovzdaní vysvedčenia v školskom roku 2019/2020. Čestné vyhlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz Čestné vyhlásenie.

Povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie sa týka len žiakov, ktorí budú v Základnej umeleckej škole Púchov pokračovať v štúdiu aj v školskom roku 2020/2021.

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook