Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje v dňoch

6. – 8. júna 2022 v čase 13:00 – 17:00 hod.

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

pre školský rok 2022/2023  v odboroch:  hudobný, výtvarný a tanečný.

Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka

(teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2021 dosiahlo vek 5 rokov).

Prihlášky môžete posielať už teraz, a to cez informačný systém iZUŠ : https://www.izus.sk/

Podrobné informácie vo formáte PDF si môžete stiahnuť  TU.

Teší nás, že ste si pre rozvoj talentu Vášho dieťaťa vybrali našu školu.

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole. Zákonný zástupca žiaka (rodič) je preto povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne. Podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o doručenie vyplneného čestného vyhlásenia do ZUŠ Púchov prostredníctvom svojich detí, najneskôr pri odovzdaní vysvedčenia v školskom roku 2019/2020. Čestné vyhlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz Čestné vyhlásenie.

Povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie sa týka len žiakov, ktorí budú v Základnej umeleckej škole Púchov pokračovať v štúdiu aj v školskom roku 2020/2021.

Ďakujem za porozumenie

S úctou

Peter Stupavský

riaditeľ ZUŠ Púchov

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook