Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Oznamy

Oznamy

Milí žiaci, vážení rodičia,

otvorenie školského roku 2019/2020 v Základnej umeleckej škole Púchov bude 02.09.2019 o 14.00 hod. v priestoroch Mestského divadla v Púchove.
Otvorenie školského roku v elokovaných pracoviskách         v Lednických RovniachBelušiZáriečí bude 03.09.2019 o 14.00 hod. v budovách škôl.

 

Učitelia ZUŠ ďakujú

Niekoľkokrát do roka píšeme do novín o úspechoch žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ v Púchove na rôznych súťažiach, či už je to v Trnave, Bojnicich, Ružomberku, Trenčíne atď…No do týchto miest sa treba s deťmi nejako dopraviť. My s manželom máme také šťastie, že  rodičia našich žiakov pomáhajú a vozia nás aj deti na tieto súťaže bez nároku na preplatenie cestovného za benzín. Inak povedané-vozia nás zadarmo. Tým šetria aj finančné prostriedky ZRŠ, ktoré môžu byť použité na iné ůčely. Táto pomoc trvá už viac rokov. Preto chceme veľmi pekne poďakovať manželom Kataríne a Petrovi Fabokovcom z Lazou p/Makytou, Andrei a Rudolfovi Drábovcom z Dohňan, Zuzane a Lubomírovi Novákovcom z Dohňan, Andrei a Miroslavovi Rábikovcom z Mestečka, Michaele a Vratkovi Guzmovcom z Košece, Erike a Romanovi Špačkovcom z Nosíc, Monike a Jaroslavovi Paganíkovcom z Dohňan.

Mária a Juraj Olšákovci-učitelia ZUŠ v Púvhove.

 

Termíny talentových skúšok v ZUŠ Púchov pre šk. r. 2019/2020

 

Beluša

-        hudobný, výtvarný odbor           pondelok       27.5.2019 od 13.00 – 17.00 hod.

Lednické Rovne

-         hudobný, výtvarný odbor          pondelok      27.5.2019  od 13.00 – 17.00 hod.

Púchov

-        výtvarný odbor                              pondelok      27.5.2019 od 13.00 – 17.00 hod.

-        hudobný odbor                               streda           29.5.2019  od 13.00 – 17.00 hod.

-        tanečný odbor                            štvrtok        30.5.2019  od 13.00 – 17.00 hod.

Záriečie

-        hudobný, výtvarný odbor           utorok           28.5.2019 od 13.00 – 17.00 hod.

 

Elokované pracoviská sa nachádzajú v budovách ZŠ Záriečie, ZŠ Beluša a ZŠ Lednické Rovne.

V hudobnom odbore prijímame žiakov na: spev, zborový spev, klavír, dychové nástroje, sláčikové nástroje, gitaru, akordeón.

 

Podmienky talentových skúšok:

-        hudobný odbor: deti od 5 rokov (zaspievať 2 ľubovoľné piesne, rytmické a intonačné cvičenia)

-        výtvarný odbor: deti od 6 rokov (maľba, kresba)

-        tanečný odbor: deti od 5 rokov (pohybové a rytmické cvičenia)

 

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Mestským zastupiteľstvom v Púchove bol dňa 09.08.2017 schválený Dodatok č.5 z roku 2017 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov uznesením číslo 91/2017. K jeho nahliadnutiu kliknite TU.

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook