Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Orgány školy

Orgány školy

 

Riaditeľ školy:

Mgr. Peter Stupavský

 


Zástupkyňa riaditeľa:

Mgr. Zuzana Kredátusová

 

Rada školy:

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Mária Olšáková

Mgr. Jana Michaliková

zástupca ostatných zamestnancov školy:

Anna Zubeková

zástupcovia rodičov:

Martina Crkoňová

Mgr. Tatiana Hloušková

Adriana Martikáňová

zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Peter Bílik

Irena Kováčiková

Mgr. Ivana Vančová

Roman Hvizdák

 

Umelecká rada:

 1. Mgr. Peter Stupavský
 2. PaedDr. Daniela Sadloňová
 3. Mgr. Jana Michaliková
 4. Mgr. Vladimír Gajdoš
 5. Mgr. Mária Jašurdová
 6. Mgr. Zuzana Kredátusová
 7. Mgr. Jana Marmanová, DiS.art.

 

Vedúci predmetových komisií:

 1. PaedDr. Daniela Sadloňová – klavír
 2. Mária Stupavská, DiS.art. – akordeón
 3. Mgr. Zuzana Kredátusová – hudobná náuka
 4. Eva Žatková, DiS.art. – spev
 5. Mgr. Mária Dorčíková – výtvarný odbor
 6. Peter Juris, DiS.art – dychové, sláčikové a strunové nástroje

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook