Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Učitelia

Učitelia

Hudobný odbor

PaedDr. Bereta Erik – HN

Mgr. Ďuďáková Lenka – spev

PaedDr. Ďurišová Jana – violončelo, klavír

Fojtíková Erika – klavír

Mgr.art. Fúra Jozef – flauta

PaedDr. Mgr.art Gabčo Ján – klavír

Mgr. Gajdoš Vladimír – klavír

Mgr. Hercegová Monika – klavír

Mgr. Jašurdová Mária – klavír, spevácky zbor

Juris Peter, DiS.art. – dychové nástroje

Mgr. Kredátusová Zuzana – zástupkyňa RŠ, HN, spev

Mgr. Kvasnicová Alena – HN

Mgr. Marmanová Jana, DiS.art. – husle

Mitašová Lucia, DiS. art.  – dychové nástroje

Mgr. Olšák Juraj – klavír

Mgr. Olšáková Mária – klavír

Olšovská Anželina – gitara

Mgr. Pastorková Magdaléna – klavír

Plačková Oľga, DiS.art. – klavír

Ripka Juraj – gitara

Sadloň Ivan – husle

PaedDr. Sadloňová Daniela – klavír

Stupavská Mária, DiS.art. – akordeón

Stupavská Tatiana, DiS.art. – akordeón

Mgr. Stupavský Peter – RŠ, akordeón

Žatková Eva, DiS.art. – spev

Mgr. Žilovcová Iveta – akordeón

 

 

Výtvarný odbor

Mgr. Dorčíková Mária

Mgr. Divinská Martina

Mgr. Michaliková Jana

Mgr. Toporová Elena

 

 

Tanečný odbor

Tóthová Eva DiS.art.

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook