Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránka → Učitelia

Učitelia

Hudobný odbor

PaedDr. Erik Bereta – HN

Mgr. Lenka Ďuďáková – spev

PaedDr. Jana Ďurišová – violončelo, klavír

Erika Fojtíková – klavír

PaedDr. Mgr.art Ján Gabčo – klavír

MgA. Kristína Gabčová – HN

Mgr. Vladimír Gajdoš – klavír

Lenka Hanulíková DiS.art. – husle

Bc. Michaela Janiková DiS.art. – dychové nástroje

Mgr.art. Mária Jašurdová ArtD. – klavír, zborový spev

Peter Juris DiS.art. – dychové nástroje

Mgr. Zuzana Kredátusová – zástupkyňa RŠ, HN, spev

Mgr. Alena Kvasnicová – HN

Mgr. Jana Marmanová DiS.art. – husle

Lucia Mitašová DiS. art.  – dychové nástroje

Mgr. Veronika Mošková – akordeón

Mgr. Juraj Olšák – klavír

Mgr. Mária Olšáková – klavír

Anželina Olšovská – gitara

Mgr. Magdaléna Pastorková – klavír

Oľga Plačková DiS.art. – klavír

Juraj Ripka – gitara

Mgr. Monika Sasová – klavír

Ivan Sadloň – husle

PaedDr. Daniela Sadloňová – klavír

Mária Stupavská DiS.art. – akordeón

Tatiana Stupavská DiS.art. – akordeón

Mgr. Peter Stupavský – RŠ, akordeón

Eva Žatková DiS.art. – spev

Mgr. Iveta Žilovcová – akordeón

 

Výtvarný odbor

Mgr. Mária Dorčíková 

Mgr. Martina Divinská

Mgr. Jana Michaliková

Mgr. Elena Toporová

 

Tanečný odbor

Eva Tóthová DiS.art.

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook