Logo ZUŠ Púchov ZUŠ Púchov Základná umelecká škola v Púchove

nachádzate sa tu: Úvodná stránkaRodičovské združenie → 2% dane

2% dane

Vážení rodičia a milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za doterajšiu podporu. Dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť sami rozhodnúť, komu venujete  2% (3%) zaplatenej dane z Vašich príjmov. Obraciame sa na Vás s prosbou podporiť výchovno-vzdelávací proces v Základnej umeleckej škole Púchov prostredníctvom nášho občianskeho združenia:

SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole

Poštová 809, 020 01 Púchov

IČO: 17319617 1338

 

Vaše 2% zo zaplatenej dane pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
 • skvalitnenie výchovy a vzdelávania v škole
 • rozvíjanie aktivít poskytovaných školou

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 1. do 15.2.2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020
 2. požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 3. z tohto Potvrdenia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú je možné poukázať v prospech nášho občianskeho združenia. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá (suma do výšky 2% zo zaplatenej dane musí byť minimálne 3 eurá).
 4. stiahnite si editovateľné, predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s údajmi nášho rodičovského združenia a doplňte ostatné údaje (príp. vytlačiť a dopísať ostatné údaje).
 5. obe vyplnené tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) vhodiť do poštovej schránky ZUŠ Púchov alebo doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2021.

Podávate si daňové priznanie sami

 1. riadne vyplniť daňové priznanie
 2. vypočítať 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú je možné poukázať, minimálne však 3 eurá
 3. v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%        z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A – VIII. oddiel priznania, typ B – XII. oddiel priznania).

Údaje, ktoré treba vpísať do daňového priznania:

IČO: 173196171338
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno(názov): SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole
Sídlo – ulica, číslo, PSČ, obec: Poštová 809, 02001, Púchov
 1. riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote na podanie daňového priznania (najneskôr do 31.3.2021) na daňový úrad podľa bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. riadne vyplniť daňové priznanie
 2. vypočítať 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú je možné poukázať. Je možné určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur)
 3. v daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky pre poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. Časť priznania).

Údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: SRRZ -RZ pri Základnej umeleckej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Púchov, 02001, Poštová 809
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1338
 1. riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote na daňový úrad (zvyčajne podľa sídla spoločnosti) a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre podporu ZUŠ Púchov prostredníctvom nášho občianskeho združenia. Vaše darované finančné prostriedky pomôžu zlepšiť vyučovacie podmienky a aktivity deťom v Základnej umeleckej škole Púchov.

S úctou

 

Ing. Mária Jurdová, predsedníčka RZ

 

Webstránku zadarmo poskytla Internetová agentúra Blueweb.

Facebook